top of pageMCTC Børnetræf Ringridning

Deltager klasser:

 1. Sidevogn - Årgang 2011 - 2022

 2. Sidevogn - Årgang 2010 - 2005

 3. Solo - Årgang 2011 - 2022

 4. Solo - Årgang 2010 - 2005

Regler:

 1. Alle deltagere må tage den første ring, som er en prøverunde

 2. Alle deltagerne går videre til ring nr. 2

 3. Deltageren skal holdes fast på pinden bagved mærket

 4. Deltageren skal holde pinden selv

  • Deltagere fra årgang 2020 må få hjælp af føreren/hjælper til og med 4. ring

 5. Start når der gives start fra ”official” ved startlinjen

 6. Føreren af motorcyklen må først sætte foden ned, når motorcyklens baghjul har passeret målstregen

 7. Alle sidevogne skal rulle hele tiden og må først stoppe, når motorcyklens baghjul har passeret målstregen

 8. Fører af motorcyklen og alle passagerer skal have hjelm på, fra der køres over startlinjen indtil motorcyklen kørt ud af ringridningsbanen igen

 9. Stå/sidde

  • I sidevogn bestemmer deltagerne selv, om de vil stå op eller sidde ned i sidevognen

  • På solocykel skal deltagerne sidde ned, hvis de er højere end føreren når de står op

 10. Dommerbordets dommers afgørelse er afgørende

Praktisk information:

 1. Der er ingen tilmelding

 2. Numre og tape til påsætning udleveres i opmarchbaner

 3. Lad ringen og pinden falde til jorden eller giv dem til hjælperofficial efter målstregen

  1. Når der er få deltagere tilbage i en klasse kan pinden beholdes til næste omgang

 4. Hver ringfarve køres færdig i hver klasse, før næste ringfarve sættes op

 5. Ved kørsel med flere deltagere på samme motorcykel, køres der i opmarchbanen for flere deltagere, indtil alle deltagerne på motorcykelnhar kørt den igangværende ringfarve

 6. 1. 2. & 3. pladserne skal henvende sig til dommerbordet og oplyse navn og alder, til brug ved præmieoverrækkelsen

 7. Numrene inddrages af hjælperne og dommerne ved mistet ring, først når der er min. 3 andre der har taget den igangværende ringfarve

 8. Forlad først konkurrencen når nummeret er inddraget

bottom of page